Beginpagina Voorgerechten Nagerechten Brood Dranken Nagelkaas Berenburg
Hoofdgerechten Soepen Tussendoortjes Gebak Pap Cranberries Overig

WEEKMARKTEN IN FRIESLAND

Stad of dorp (gemeente)

Plaats
(voorzover niet duidelijk)

Dag en tijd

Aantal kramen
Balk
(gem.Gaasterlβn-Sleat)

 

Vrijdag
   13.00 – 17.00

15

Bolsward
(gem. Sϊdwest Fryslβn)

Marktplein/Appelmarkt

 

Donderdag
08.00 – 13.00

25

 

Buitenpost
(gem. Achtkarspelen)

Kerkstraat

Donderdag
13.00 – 17.00

15

Burgum
(gem.Tytsjerksteradiel)
 

 

Vrijdag
08.00 – 12.00

15

Damwoude
(gem. Dantumadeel)
 

 

Donderdag
08.00 – 13.00

6

Dokkum
(gem. Dongeradeel)

Markt

Woensdag
11.00 – 17.00

8

Franeker
(gem. Franekeradeel)

Breedeplaats

* Woensdag
13.00 – 17.00
 
* Zaterdag
10.00 – 17.00

15

 

8

Giekerk
(gem.Tytsjerksteradiel)
 

 

Zaterdag
08.00 – 12.00

7

Gorredijk
(gem. Opsterland)

Centrum

Woensdag
13.00 – 17.30

14

Hardegarijp
(gem.Tytsjerksteradiel)
Winkelcentrum

 

Vrijdag
13.00 – 18.00

7

Harlingen

Voorstraat

* Woensdag
08.00 – 12.00
 
* Zaterdag
09.00 – 18.00

11

 

15

Heerenveen

Centrum Markt
Zaterdag
08.00 – 17.00

30

Joure
(gem. Skasterlβn)

 

 

 

Woensdag
13.00 – 18.00

20

Kollum
(gem. Kollumerland en Nieuwkruisland)
 
Voorstraat
Vrijdag
12.00 - 18.00
6
       
Koudum
(gem. Nijefurd)
 

 

Vrijdag
09.00 – 13.00

5

Leeuwarden

* Bilgaard

 

* Willem Alexanderplein

 

* Wilhelminaplein

 

*Wilhelminaplein

(biologische markt)
 
 

* Zaailand

 
 
 
Woensdag
13.00 – 17.00
 
 
Woensdag
08.00 – 12.00
 
 
 
Maandag
12.00 – 17.00
 
 
Vrijdag
08.00 – 16.00
 
 
 
Zaterdag
09.00 – 17.00

4

 

4

 

5

 

 

96

 
 

12

Lemmer
(gem. Lemsterland)

Korte Streek

Donderdag
13.00 – 18.00

25

Mantgum
(gem. Littenseradiel)
 

 

Dinsdag
13.00 – 18.00

2

Noordwolde
(gem.Weststellingwerf)
 

 

Vrijdag
13.00 – 17.00

12

Oosterwolde
(gem.Ooststellingwerf)
 

 

Donderdag
13.00 – 17.30

23

Sneek

Grootzand

 

Stadscentrum

 

Grootzand

   

 

Dinsdag
09.00 – 13.00
 
Donderdag
10.00 - 17.00
("Smikkelmarkt")
 
Zaterdag
09.00 – 17.00

32

 
 

         40

 

22

St.Annaparochie
(gem. Het Bildt)
 

 

Donderdag
13.00 – 18.00

2

Stiens
(gem.Leeuwarderadeel)
 

 

Dinsdag
13.00 – 17.00
12
Surhuisterveen
(gem. Achtkarspelen)
Torenplein

 

Zaterdag
10.30 – 17.00

15

Veenwouden
(gem. Dantumadeel)
 

 

Dinsdag
08.00 – 13.00

6

Wolvega
(gem.Weststellingwerf)
 

 

Woensdag
08.00 – 12.00

18

Wommels
(gem. Littenseradiel)
 

 

Dinsdag
08.00 – 12.00

2

Workum
(gem. Nijefurd)

(biologische markt)
(In de oneven weken is dit een regionale markt)

Donderdag
14.00 – 17.00

5

Zwaagwesteinde
(gem. Dantumadeel)
 

 

Donderdag
13.00 – 18.00

6